Villkor för Agrolkortet

Agrolkortet är framtaget av Lantmännen Finans och ges ut i samarbete med Nordea Finans som är kortutgivare.