Kortkostnader för Agrolkortet

Agrolkortet Kredit (enskild firma)

Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 2 procent av uttaget belopp, dock lägst 40 kronor per uttag. På köp/uttag utomlands ingår ett administrativt påslag motsvarande 1,55 %* av det svenska beloppet.

Årspris

245 kronor (2024-05-01)

Årspris extrakort 95 kronor
Årsränta enligt grundvillkoren

f.n. 18,73 (2023-10-18)%       

Effektiv ränta enligt grundvillkoren vid kontinuerligt utnyttjad kredit på 20.000 kronor

f.n. 22,68 %  (2023-10-18)    

Administrationsavgift vid kreditutnyttjande f.n. 19 kronor (2021-01-01)
Pappersfakturaavgift (e-faktura/Kivra 0 kr) 29 kronor (2021-01-01)

* Köp och kontantuttag i annan valuta växlas till svenska kronor med Nordeas växelkurs. Den består av en referensväxelkurs från Mastercard och ett valutaväxlingspåslag, 1,55%.  För transaktioner utförda i EES-valutor inom EES skall vi enligt lag informera dig om vårt påslag som skillnaden i procent mellan Nordeas växelkurs och Europeiska Centralbankens referensväxelkurs. Kurserna varierar varje dag och för att du ska kunna se aktuellt påslag ber vi dig använda kalkylatorn.

Fullständiga villkor för Agrolkortet

Agrolkortet Företag (aktiebolag/handelsbolag)

Betalar du hela din faktura varje månad på förfallodatum debiteras ingen ränta eller administrationsavgift.

Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 2 % av uttaget belopp, dock lägst 40 kronor per uttag. På köp/uttag utomlands ingår ett administrativt påslag motsvarande 2% av det svenska beloppet.

Årspris

245 kronor (2024-05-01)

Påminnelseavgift 50 kronor
Dröjsmålsränta 2,5 %