Brytdatum för fakturering

Här hittar du uppgifter om när din faktura skickas till dig.

Period

Brytdatum

Månadsfaktura dig tillhanda

21-11

måndag 6 december

10-15/12

21-12

tisdag 4 januari

10-14/1

22-01

fredag 4 februari

10-16/2

22-02

fredag 4 mars

10-16/3

22-03

måndag 4 april

11-14/4

22-04

onsdag 4 maj

10-16/5

22-05

tisdag 7 juni

10-16/6

22-06

måndag 4 juli

11-14/7

22-07

torsdag 4 augusti

10-15/8

22-08

måndag 5 september

9-15/9

22-09

tisdag 4 oktober

10-14/10

22-10

fredag 4 november

9-15/11

22-11

måndag 5 december

9-14/12